Lush

: 11. rujan 2020.

Kada Vam spomenemo LUSH osjećate li miris krasnih šampona, kupki, krema ili sapuna? Mi da. No, naša suradnja malo je drugačija. Pomažemo kolegama da svoje poslovanje usklade s važećom regulativom. Njihov smo vjerni službenik za zaštitu podataka i na raspolaganju smo im 24/7.