Hanfa

: 11. rujan 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osobakoje te usluge pružaju. 

 

Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, investicijskih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokera i investicijskih savjetnika, vezanih zastupnika, središnjeg klirinškog depozitarnog društva, društava za osiguranje i reosiguranje, zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju, društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava...

Hanfra promiče i čuva stabilnost finsncijskig sustava i nadzire zakonitosti poslovanja subjekata nadzora.  Iznimno smo ponosni na ovu suradnju. Zajedno brinemo o usklađenosti s regulativom.