GDPR, gdpr, zaštita osobnih podataka, Agencije za zaštitu osobnih podataka, azop, presido, službenik za zaštitu podataka, webinar, edukacija, certifikat, data breach, uredba, dpia, tia, opća uredba, gdpr compliance, gdpr revizija, službenik za zaštitu oso

: 24. veljača 2022.

Kada Vam spomenemo LUSH osjećate li miris krasnih šampona, kupki, krema ili sapuna? Mi da. No, naša suradnja malo je drugačija. Pomažemo kolegama da svoje poslovanje usklade s važećom regulativom. Njihov smo vjerni službenik za zaštitu podataka i na raspolaganju smo im 24/7.