O pravilima privatnosti

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Ova pravila o privatnosti ("Pravila") objašnjavaju kako Presido d.o.o., Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb kao voditelji obrade (dalje u tekstu: ˝Voditelji obrade˝) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na stranici www.presido.hr .

Voditelj obrade kao pružatelj usluga web stranice www.presido.hr posvećen je zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih Pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Adresa: Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb

Telefonski broj : 095 1234 098

E-pošte : dpo@presido.hr 

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

 • u trenutku kada pristupite stranici www.presido.hr prikupit ćemo vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 • korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon slanja upita o našim uslugama i/ili video lekcijama i edukacijama, a u slučaju kupnje istih sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru korisnika. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,
 • prilikom registracije za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim uslugama i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je vaša e-mail adresa. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o uslugama i akcijama unosom svojih podataka na stranici www.presido.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku,
 • situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i  vašem pristupu stranici www.presido.hr koje su vam prikazane,
 • kada kontaktirate naše djelatnike ili naš odjel za prodaju te zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 • kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtijeva,
 • kada nam želite poslati upit o našim drugim uslugama ili nas zatražiti ponudu vezano uz iste također prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima (primjerice kontakt mail, ime i prezime, mjesto rada, područje vaših interesa vezano uz naše usluge ili video lekcije),
 • kada ispunjavate anketu zadovoljstva ili nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu, ili ako želite poslati otvorenu zamolbu za posao i sl.
 • kada vam na temelju dosadašnje suradnje šaljemo naše informativne i edukativne materijale u obliku newslettera, sve na temelju legitimnog interesa s obzirom da se radi o javnim odnosno otvorenim bazama podataka, B2B i B2C odnosu.

Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na www.presido.hr putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa. Potonje primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje www.presido.hr ili kada vam već kao našem klijentu šaljemo neke zanimljive obavijesti ili/i ponude i akcije.

Privola putem skočnog prozora obnavlja se protekom 12 mjeseci od vašeg zadnjeg prihvaćanja odnosno odbijanja pojedinih kolačića.

U slučaju kada moramo ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske tada nećemo obrađivati podatke na temelju dva prethodno navedena pravna osnova (primjerice u slučaju kupnje neke od naših video lekcija ili kada ostvarujemo neko od vaših prava koja su vam zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka).

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, dakle u određenim slučajevima, bez traženih podataka, aktivnost neće biti tehnički provediva. 

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od vas kao korisnika su sljedeće: ime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, podatke nužne za izvršavanje plaćanja ili druge informacije koje nam pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranici ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

•             izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge

•             korištenja svih usluga na web stranici www.presido.hr

•             što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva

•             statističke obrade podataka

•             slanja materijala, ponuda i kontaktiranja

•             poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Koja prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od voditelja obrade zatražiti sljedeće:

 •  da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

Presido d.o.o. kao voditelja obrade možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

 • da vam osigura kopiju osobnih podatke koje čuvamo

Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

 • zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti da zaustavimo obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, voditelj obrade bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi voditelj obrade mogao ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 • ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju voditelj obrade smatra legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju voditelj obrade smatra legitimnom.

 •  zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade (prenosivost prava)

Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili na ugovoru i vrši se automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od voditelja obrade prijenos podataka drugom voditelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke iz odjeljka o privatnosti.

Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca s kojim surađujemo.

Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo tendenciju digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u prostorijama voditelja obrade i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga  (trusted service provider).

Da li Presido d.o.o.  kao voditelji obrade razmjenjuje podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim u svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

Voditelj obrade radi zajedno s drugim kompanijama (primjerice Marker d.o.o.). To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke s našim pouzdanim partnerima, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

10. srpnja 2023. godine Europska komisija donijela je novu odluku o primjerenosti na temelju koje osobni podaci mogu slobodno prenositi iz Europske unije u tvrtke u SAD-u koje sudjeluju u Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Odluka o adekvatnosti temelji se na članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka i predstavlja mehanizam koji osigurava siguran i zakoniti prijenos podataka u treće zemlje. Tvrtke u SAD-u koje žele sudjelovati u Okviru za zaštitu podataka moraju proći postupak samocertificiranja i upisati se na listu tvrtki koje su pristupile Okviru za zaštitu privatnosti podataka. 

Uoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Na kraju, želimo vas ovim putem obavijestiti da Presido d.o.o. koristi poslovne profile koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagram-a te LinkedIn-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

 1. FACEBOOK ONLINE: https://www.facebook.com/policy.php 
 2. YOUTUBE ONLINE: https://policies.google.com/privacy?hl=hr
 3. INSTAGRAM ONLINE: https://help.instagram.com/519522125107875
 4. LINKEDIN ONLINE: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a, Instagram-a i/ili LinkedIn-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA LINKEDIN

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn Ireland, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

S obzirom na navedeno, a da voditelj obrade koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije dužni smo vas obavijestiti kako te treće strane koje upravljaju društvenim mrežama mogu prenijeti vaše podatke u SAD gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD-u.

Stalo nam je do zaštite vaših osobnih podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu vaše zaštite.

O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavještavati te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše interne dokumente.

Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke?

Voditelj obrade neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Ukoliko vas zanimaju detalji i rokovi čuvanja možete nas kontaktirati na dpo@presido.hr .

Primjerice podatke odabira Vaših kolačića čuvat ćemo najviše godinu dana nakon čega će vam se ponovno pokazati skočni prozor pri posjeti www.presido.hr. Račune ćemo čuvati 11 godina, otvorene zamolbe za posao 1 godinu, dokumentaciju natječajnog postupka 45 dana od završetka provedenog natječaja, obrasce putem kojih se prijavljujete na edukaciju 4 godine itd.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Kako smo i ranije naveli možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva kupnje, direktni marketing ili iz sigurnosnih razloga.

Obrada naloga i pružanje usluga

Kada želite kupiti neku od naših video lekcija zatražit ćemo da date određene osobne podatke koji su potrebni za pravilnu obradu vaše kupnje.

Usluga kupaca – Office

Ako se obratite našem uredu direktno ili kroz bilo koji drugi način komunikacije koji je vama dostupan, trebaju nam vaši kontakt podaci kako bismo riješili problem s kojim nam se obraćate. Podatke koje nam ustupite koristiti će se samo za ovu namjenu.

www.gdprkonferencija.hr 

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati od strane Presido d.o.o. kao voditelja obrade i na web mjestu www.gdprkonferencija.hr. Spomenuto web mjesto voditelju obrade služi za promociju godišnje konferencije o zaštiti osobnih podataka.

Kolačići

Za održavanje web stranice i osiguravanje njene funkcionalnosti voditelj obrade koristi tehnologiju općenito poznatu kao "kolačiće".

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni, na primjer, JavaScript ili Flash tehnologije. Zahvaljujući kolačićima na našim stranicama možete pretraživati bez poteškoća i pokazivat će vam se  rezultati koji su relevantni za vas.

Koristimo nužne/funkcionalne kolačiće.

Kolačićima pohranjenima na računalu možete pristupiti kada posjetite našu web stranicu. Ako želite izbrisati kolačiće koji su već na vašem računalu, molimo pogledajte vaš preglednik pod upute te kliknite na izborniku "Pomoć".

Možete pronaći više informacija o kolačićima u Pravilima o korištenju kolačića (cookies). Također, možete putem skočnog prozora u bilo kojem trenutku regulirati vaš odabir kolačića.

Druge web stranice

www.presido.hr sadržava linkove za web-lokacije trećih strana.

Ova pravila primjenjuju se samo na ovu web stranicu pa prilikom povezivanja s drugim web stranicama, upućujemo vas da pročitate njihova pravila privatnosti.

Marketing

Presido d.o.o. kao voditelj obrade želio bi vam poslati informacije o svojim proizvodima i uslugama za koje bi  mogli biti zainteresirani. Međutim, marketinški materijal dopušteno nam je slati samo ako se vi odlučite za to te nam date privolu. Imajte na umu da čak i ako ste pristali primati naše marketinške poruke (newsletter) možete u bilo kojem trenutku odustati od primanja istih. Ako više ne želite da vas kontaktiramo u marketinške svrhe, molimo vas izaberite tu opciju na kraju naše marketinške poruke (e-mail/newsletter) kliknite ˝Odjava˝ koja se nalazi u svakom našem newsletter-u ili nam pošaljite mail na dpo@presido.hr  .

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ovo pravila stupaju na snagu danom objave na www.presido.hr .

Ova pravila privatnosti voditelj obrade može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na stranici www.presido.hr .

Izmjene ovih pravila privatnosti stupaju na snagu odmah nakon objave na stranici www.presido.hr .

Pravila su revidirana u svibnju 2024. godine.