Početna Blog PROVJERA COVID POTVRDA I ODGOVARAJUĆIH DRUGIH DOKAZA O PREBOLJENJU/CIJEPLJENJU: zadiranje u prava ispitanika ili zakonska obveza?

PROVJERA COVID POTVRDA I ODGOVARAJUĆIH DRUGIH DOKAZA O PREBOLJENJU/CIJEPLJENJU: zadiranje u prava ispitanika ili zakonska obveza?

Svi članci
16.11.2021.

Na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  i Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 12. studenoga 2021. g  donio je odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova. Odluka stupa na snagu 16. studenog 2021.g.

Tom odlukom se, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2.

Iznimno, testiranje nije obvezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

Osobe dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Osobe su obvezne EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti prilikom ulaska u službene prostorije na uvid osobi koju čelnik tijela, odnosno poslodavac za to ovlasti.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html

Odluke koje su već donesene su:

- Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

- Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2

- Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata

Navedene odluke možete pronaći na sljedećim linkovima:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_105_1855.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_108_1896.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_105_1857.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_108_1898.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_105_1856.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_108_1897.html

 

O problemu traženja informacija o cijepljenju pisali smo u ovom članku: https://www.akademija.hr/smije-li-vas-poslodavac-traziti-podatke-o-cijepljenju/

Podatak o cijepljenju je zdravstveni podatak i kao takav predstavlja posebnu kategoriju osobnih podataka u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Obrada takvih podataka je načelno zabranjena, stoga je za njihovu obradu, uz pravni temelj, potrebno i postojanje jedne od iznimaka iz članka 9. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Ključne iznimke iz članka 9. stavka 2. su sljedeće:

b) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije ili prava države članice ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom države članice koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika;

(g) obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju prava Unije ili prava države članice koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika;

i) obrada je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda, na temelju prava Unije ili prava države članice kojim se propisuju odgovarajuće i posebne mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika, posebno čuvanje profesionalne tajne.

Ovdje možete pročitati smjernice AZOP-a koje su dosad izdane: Obrada osobnih podataka u kontekstu pandemije COVID-19

Ovdje može pronaći i najnoviji odgovor AZOP-a na upit vezano uz EU Covid digitalne potvrde.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16dD0J4f_ErQ5qHMKX5v9_AbJNhbWuAuM

Kao što je vidljivo iz svega navedenog, morat ćete ovlaštenim osobama predočiti dokumentaciju koja je navedena kao obvezna.

Drugačija procedura vrijedi za privatan sektor.

Privola nije valjani pravni temelj za uvid u EU digitalne COVID potvrde ili druge odgovarajuće dokaze o cijepljenju/preboljenju.

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!
Odgovaramo u najbržem mogućem roku.

Newsletter
Prijavi se i ostvari eksluzivan pristup novostima iz svijeta GDPR-a.
Zatvori