Početna Blog Pravo na pristup osobnim podacima – odgovor ispitaniku mora uključivati i kontekst obrade podataka

Pravo na pristup osobnim podacima – odgovor ispitaniku mora uključivati i kontekst obrade podataka

Svi članci
16.05.2023.

Prema članku 15. stavku 13. GDPR-a koji se odnosi na pravo na pristup osobnih podacima, „voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju“.

Početkom svibnja Sud Europske unije (CJEU) donio je presudu da ispitanici ne smiju dobiti samo kopiju svojih neobrađenih podataka, već i na razumljiv način trebaju dobiti uvid u kontekst obrade podataka. To također može uključivati dokumente koji sadrže osobne podatke. Izraz "kopija" znači istinitu i točnu reprodukciju stvarnih podataka.

Puko ispisivanje neobrađenih podataka ili istinita kopija?

Ispitanik je podnio zahtjev za pristup svojim osobnim podacima CRIF-u (agencija za kreditno izvještavanje) temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka. Osim toga, tražio je da mu se dostavi kopija dokumenata, odnosno e-poruka i izvadak iz baze podataka koji sadrže, između ostalog, njegove podatke, 'u standardnom tehničkom formatu'. U odgovoru na taj zahtjev CRIF je podnositelju u glavnom postupku poslao u sažetom obliku popis njegovih osobnih podataka koji su u obradi. Budući da je smatrao da mu je CRIF trebao poslati presliku svih dokumenata koji sadrže njegove podatke, kao što su e-pošta i izvadci iz baze podataka, podnositelj zahtjeva u glavnom postupku podnio je pritužbu austrijskom nadzornom tijelu.

Ono je odbilo prigovor smatrajući da CRIF ni na koji način nije povrijedio prava podnositelja zahtjeva, odnosno njegovo pravo na pristup svojim osobnim podacima.

Savezni upravni sud Austrije, koji odlučuje o tužbi podnositelja zahtjeva u glavnom postupku protiv odluke o odbijanju koje je donijelo nadzorno tijelo, nije bio siguran u pogledu opsega obveze utvrđene u članku 15. stavka 3. GDPR-a da ispitaniku pruži 'kopiju' osobnih podataka koji se obrađuju. Taj sud posebice nije bio siguran je li ta obveza ispunjena kada voditelj obrade prenosi osobne podatke u obliku zbirne tablice ili ta obveza uključuje i prijenos izvadaka dokumenata ili čak cijelih dokumenata, kao i izvadaka iz baza podataka, u kojem se ti podaci reproduciraju. Sud koji je uputio zahtjev također traži pojašnjenje o tome što je točno obuhvaćeno pojmom „informacije” u trećoj rečenici članka 15. stavka 3. GDPR-a.

Sud Europske unije u presudi ističe da je svrha GDPR-a jačanje i precizno definiranje prava ispitanika. Pravo na pristup je od posebne važnosti u ovom kontekstu, jer omogućuje ispitanicima ostvarivanje daljnjih prava, kao što su brisanje, ispravak ili prigovor - što bi bilo moguće samo u ograničenoj mjeri bez znanja o specifičnim podacima koji se obrađuju. GDPR zahtijeva da korisnik razumije obradu.

Max Schrems: "Drago nam je što CJEU naglašava važnost prava na pristup. Bez konteksta ispitanicima je otežano razumijevanje koji se podaci o njima obrađuju."

Mogu biti potrebni izvaci baze podataka i dokumenti.

Također je važno da CJEU naglašava potrebu kontekstualizacije dostavljenih informacija. Društvima nije dovoljno poslati samo popis neobrađenih podataka. Podaci se ispitaniku moraju dostaviti u cijelosti, u kontekstu i vjerni izvorniku. Ovo je osobito važno za podatke koji se generiraju iz drugih podataka - kao u ovom slučaju, gdje je kreditna sposobnost izračunata na temelju podataka ispitanika. Ovdje će redovito biti bitno dostaviti izvatke dokumenata, cijele dokumente ili izvatke iz baze podataka, kako naglašava CJEU. Inače je ispitaniku teško razumjeti pravo značenje podataka, ali i jesu li podaci nedosljedni, samo djelomično dostavljeni ili se njima manipuliralo.

Max Schrems: "Presuda stavlja točku na nezakonitu praksu jednostavnog „dumpa“ podataka bez ikakvih daljnjih objašnjenja. Osobito u slučaju složenije obrade, društva moraju osigurati potpunu razumljivost obrađenih podataka - ako je potrebno i pružanjem izvoda iz baze podataka ili pružanjem preslike dokumenata."

Presuda Suda Europske unije u predmetu C-530/20 „EUROAPTIEKA” SIA – oglašavanje lijekova

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!
Odgovaramo u najbržem mogućem roku.

Newsletter
Prijavi se i ostvari eksluzivan pristup novostima iz svijeta GDPR-a.
Zatvori