Početna Blog Iznenadi direktora i osvoji! Vidimo se na WMFu

Iznenadi direktora i osvoji! Vidimo se na WMFu

Svi članci
14.09.2022.

Presido je bio sponzor i ovogodišnjeg Weekend Media Festivala 22.-25. rujna. Prvi dan festivala, u petak, sudjelovali smo na panelu "Compliance koji nikako nije dosadan, a puno košta".

Na panelu ste mogli čuti o novitetima na području zaštite osobnih podataka,  AI tehnologije, dvojnog iskazivanja cijena, profiliranja, DSA, mogućnostima prodaje podataka  te što nas očekuje u 2023. godini. 

Naš partner Vision Compliance je imao puno tema koje se tiču marketinga, trgovaca i potrošača.

Više možete pročitati na https://weekend.hr/pt_program_weekend15/compliance-koji-nikako-nije-dosadan-a-puno-kosta/ 

 

 

Rezultati nagradnog natječaja: "Iznenadi direktora i osvoji nagradu!"

 

Dobitnici nagrada su:

 

1. Revizija dokumentacije i savjetovanje na području zaštite osobnih podataka - moj gruntek d.o.o.

2. Pregled i/ili izrada općih uvjeta poslovanja - Hoću knjigu d.o.o.

3. Analiza marketinga za nepoštenu poslovnu praksu - Valamar Riviera d.d.

4. Pristup snimkama edukacija na temu GDPR-a - sOliver HR d.o.o.

5. Edukacija uživo na temu GDPR-a iz programa edukacija Organizatora - Maistra d.d.

 

Čestitamo svim dobitnicima!

 

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Iznenadi direktora i osvoji“

 

Članak 1: ORGANIZATOR

Organizatori nagradnog natječaja pod nazivom: „Iznenadi direktora i osvoji nagradu“ (u daljnjem tekstu Natječaj) su Presido d.o.o., Ulica Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, OIB: 41687433318 i Vision Compliance d.o.o., Ulica Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, OIB: 82941998009  (u daljnjem tekstu Organizatori).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Sudjelovanje u nagradnom natječaju traje od 23. do 24. rujna 2022., a odnosi se na posjetitelje Weekend Media Festivala.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na Weekend Media Festivalu koji se organizira u Rovinju od 23. do 24. rujna 2022. (više informacija: https://weekend.hr/)

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne osobe koje na Weekend Media Festivalu predstavljaju tvrtke u kojima ili za koje rade.

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici nagradnog natječaja ispunjavaju obrazac na promotivnom materijalu koji mogu pronaći na izložbenom mjestu tvrtke Presido d.o.o. u prostoru održavanja Weekend Media Festivala i isti ubaciti u kutiju predviđenu za nagradni natječaj na izložbenom mjestu tvrtke Presido d.o.o. u prostoru održavanja Weekend Media Festivala u Rovinju.

Sudionici su dužni dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi i suglasni su da se podaci koje pruže, osobito e-mail adresa, pohrane i koriste u svrhu održavanja ovog Natječaja.

Sudioniku koji je dao netočne podatke, ukoliko se utvrdi prethodno navedena činjenica, utoliko ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje.

U nagradnom natječaju svi posjetitelji Weekend Media Festivala mogu sudjelovati 23. i 24. 9. 2022. godine.

Članak 6. ODABIR POBJEDNIKA

Pobjednike natječaja proglašava Presido d.o.o. slučajnim odabirom u ponedjeljak, 26.9.2022. godine.

Članak 7: FOND NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Ukupan fond nagrada:

1. Reviziju dokumentacije i savjetovanje na području zaštite osobnih podataka

2. Pregled i/ili izrada općih uvjeta poslovanja

3. Analizu marketinga za nepoštenu poslovnu praksu

4. Pristup snimkama edukacija na temu GDPR-a

5. Edukaciju uživo na temu GDPR-a iz programa edukacija Organizatora

Članak 8. DISKVALIFIKACIJA

Organizator će dodatno pregledati sve prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionik prekrši ova Pravila.
  • Prijava je nepotpuna.
  • Prijava na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska i politička uvjerenja.
  • Prijava ocrnjuje, lažno prezentira ili omalovažava Organizatora, povezane proizvode ili druge osobe, poduzeća i proizvode.
  • Sudionik u roku od 24 sata ne odgovara na upit Organizatora upućen na kontaktne podatke ili se ne javlja Organizatoru u roku od 72 sata nakon obavještavanja da je Dobitnik nagrade.

Diskvalificirani će sudionici o diskvalifikaciji biti obaviješteni putem e-mail adrese.

Članak 9. OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni u pisanom obliku, a njihova će imena biti objavljena na  službenim mrežnim stranicama Organizatora.

Ako se dobitnik ne javi u roku od 72 sata od slanja pisane obavijesti o osvojenoj nagradi, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje drugom Sudioniku koji će biti odabran na isti način kao u članku 6. ovih Pravila.

Nagrade će dobitnicima biti dostavljene na elektroničku adresu koju je sudionik naveo na obrascu sudjelovanja.

Preuzimanjem nagrade od strane Dobitnika Organizator i Dobitnik potpisat će adekvatne ugovore o izvršenju usluga.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 11: PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg odobrenja ovlašćuju Organizatora nagradnog natječaja da obrađuje osobne podatke.

Organizatori nagradnog natječaja Presido d.o.o., Ulica Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, OIB: 41687433318 i Vision Compliance d.o.o., Ulica Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, OIB: 82941998009  (u daljnjem tekstu Organizatori) su zajednički voditelji obrade Vaših osobnih podataka i imaju službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati na e-mail dpo@presido.hr.

Osobni podaci sudionika obrađuju se prilikom sudjelovanja u nagradnom natječaju pod nazivom Iznenadi direktora i osvoji, a sve u svrhu provođenja i realizacije natječaja, te ostvarenja prava i obveza koje proizlaze iz sudjelovanja u istom.

Organizator prikuplja osobne podatke kao što su ime i prezime te društvo u kojem je sudionik zaposlen te kontakt (poslovni e-mail ili broj poslovnog telefona/mobitela).

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka proizlazi iz privole koju ste nam dali za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), te ukoliko ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima.

U slučaju da se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Osobni podaci sudionika obrađivat će se isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja te u mjeri i za vrijeme koje je neophodno.

Članak 12. PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Pristup vašim osobnim podacima imaju zaposlenici voditelja obrade kao i osobe koje sudjeluju u samom nagradnom natječaju i/ili prate isti. Uz navedeno, pristup vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji  pomažu  IT podršci za gore navedene sustave i koji pomažu u obradi osobnih podataka  u gore navedenim sustavima.

Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

Organizator jamči da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene od strane sudionika te da će poduzeti razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Organizator će obrađivati prikupljene podatke za gore navedenu svrhu samo onoliko dugo koliko je potrebno, i to sve dok ne povučete vašu privolu.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Organizator će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka o sudionicima nagradne igre.

Članak 13. PRAVA SUDIONIKA NA ZAŠTITU PODATAKA

Kao Sudionik Natječaja smatrate se ispitanikom i imate:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ukoliko se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade  imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi možemo biti obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka.

Ukoliko smatrate da se Vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.   

Članak 14. OGRANIČENJA I ODRICANJA

Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 15: MALODOBNI SUDIONICI

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju.

Radi provjere dobi sudionika, organizatori mogu zatražiti osobnu iskaznicu na uvid kako bi se provjerio datum rođenja sudionika. Navedeni podaci se neće prikupljati.

Članak 16: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ni naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 17. PREKID NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a u tom se slučaju oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenih mrežnih stranica Organizatora.

Članak 18. SUGLASNOST S PRAVILIMA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih mrežnih stranica Organizatora.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Ova Pravila objavljuju se na službenoj starnici Organizatora i stupaju na snagu u roku od jednog dana od dana objave, a primjenjuju se počevši od 23.9.2022.

 

 

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!
Odgovaramo u najbržem mogućem roku.

Newsletter
Prijavi se i ostvari eksluzivan pristup novostima iz svijeta GDPR-a.