Početna Blog Akt o digitalnim uslugama objavljen u službenom listu EU

Akt o digitalnim uslugama objavljen u službenom listu EU

Svi članci
04.11.2022.

Akt o digitalnim uslugama (dalje u tekstu: DSA) nametnut će obveze pružateljima "posredničkih usluga" koje su usmjerene na moderiranje sadržaja, transparentnost i odgovornost. Primjenjivati će se​​ ako se primatelji usluge nalaze u EU, bez obzira na sjedište pružatelja usluge, te predviđa i značajne novčane kazne do 6% globalnog prometa za nepridržavanje istog.

 

DSA je objavljen 27.10.2022. u Službenom listu Europske unije. Kao što se navodi u samom DSA-u, stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. No primjenjuje se od 17. veljače 2024. Međutim, članak 24. stavci 2., 3. i 6., članak 33. stavci od 3. do 6., članak 37. stavak 7., članak 40. stavak 13., članak 43. i poglavlje IV. odjeljci 4., 5. i 6. primjenjuju se od 16. studenoga 2022.

 

DSA će se primjenjivati na niz pružatelja digitalnih "posredničkih usluga" (koje će uključivati samo usluge prijenosa, usluge predmemoriranja i usluge hostinga), gdje se takve usluge nude primateljima, odnosno fizičkim ili pravnim osobama koje imaju poslovni nastan ili se nalaze u EU-u. Općenito, obveze navedene u DSA-u razmjerne su opsegu korisničke baze pružatelja usluga. Najznačajnije obveze padaju na:

 

  • Vrlo velike internetske platforme (VLOPs) – to su mrežne platforme koje pohranjuju i šire sadržaj koji su generirali korisnici javnosti na zahtjev korisnika. Platforma mora imati 45+ milijuna aktivnih mjesečnih korisnika u EU kako bi se kvalificirala kao VLOP.

 

  • Vrlo velike internetske tražilice (VLOSE) – to su internetske tražilice koje se sastoje od 45+ milijuna aktivnih mjesečnih korisnika u EU.

* Pružatelj internetske platforme ili internetske tražilice biti će određen kao VLOP ili VLOSE u skladu s člankom 33. stavkom 4. DSA-a.

 

KOGA OBUHVAĆA?

DSA se odnosi na 'posredničku uslugu', čija definicija uključuje širok raspon online usluga. U pogledu obveza koje se primjenjuju, DSA razlikuje sljedeće vrste posredničkih usluga:

Usluge „predmemoriranja“ i „običnog kanala“, kao što su davatelji pristupa internetu.

„Usluge hostinga” su usluge koje se sastoje od pohranjivanja informacija koje pruža primatelj usluge i na njegov zahtjev.

„Online platforme“, koje su podskup usluga hostinga koje također šire informacije javnosti, kao što su društveni mediji i internetska tržišta.

Vrlo velike internetske platforme i tražilice (VLOPs i VLOSEs), internetske platforme koje imaju prosječnu mjesečnu bazu korisnika u EU od najmanje 45 milijuna.

 

ZNAČAJNE OBVEZE

DSA sadrži široku lepezu obveza, točnije obveze koje se primjenjuju na različite internetske usluge. Primjeri nekih značajnijih obveza uključuju sljedeće:

  • obveza odgovoriti na naloge za djelovanje protiv nezakonitog sadržaja na svojim uslugama i obavijestiti korisnike o svojim postupcima, također će trebati ažurirati odredbe i uvjete kako bi se odražavala praksa moderiranja sadržaja,
  • sve usluge hostinga također moraju uspostaviti mehanizme "obavijesti i radnji" kako bi se svima omogućilo označavanje nezakonitog sadržaja i kako bi se osiguralo pravovremeno djelovanje na isti,
  • sve internetske platforme također moraju imati učinkovit interni sustav za rješavanje pritužbi i moraju uspostaviti "prikladne i razmjerne mjere" kako bi se osigurala visoka razina privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika (očekuje se da smjernice Europske komisije pomognu pružateljima usluga s ovom, nejasnom obvezom)
  • mrežna tržišta također moraju provoditi provjere Know „Your Business Customer“- Marketplace koji potrošačima, odnosno fizičkim osobama omogućuje sklapanje ugovora s trgovcima, mora provjeriti osnovne podatke o identitetu trgovaca koji posluju na njihovoj platformi te trgovcima moraju omogućiti jednostavno ispunjavanje predugovornih zahtjeva na platformi. Također, moraju obavijestiti potrošače ako su se na tržištu prodavali nezakoniti proizvodi ili usluge.

Uz sve gore navedene obveze, VLOPS i VLOSE imaju obvezu revizije i odgovornosti te moraju provoditi širok raspon periodičnih procjena rizika, na primjer, širenja nezakonitog sadržaja na njihovim platformama, bilo kakvih stvarnih ili predvidivih negativnih posljedica koje bi njihove usluge mogle imati za maloljetnike, građanski diskurs, rodno nasilje i građanski diskurs.

 

Uloga Irske

Irska će imati pan-EU regulatornu odgovornost za pružatelje usluga koji imaju glavno sjedište u EU-u, osim za VLOP-ove i VLOSE-e u odnosu na koje će Europska komisija preuzeti primarnu odgovornost. Nacionalni regulatori poznati kao koordinatori digitalnih usluga (DSC) imaju opću odgovornost za osiguranje provedbe DSA.

 

Vremenski okviri i sljedeći koraci

Sve internetske platforme moraju do 17. veljače 2023. prijaviti svoje prosječne aktivne mjesečne korisnike Europskoj komisiji, nakon čega će Europska komisija odrediti one koji se kvalificiraju kao VLOP i VLOSE. DSA će se primjenjivati ​​na te usluge četiri mjeseca od imenovanja.

 

Osiguravanje usklađenosti s DSA-om uključivat će pažljivo razmatranje različitih obveza, primjerice:

Jesu li usluge unutar opsega? Pružatelji usluga bi trebali razmotriti svoje usluge u ponudi. Usluge mogu biti isprepletene zahtijevajući od pružatelja da uspostave postupak za odlučivanje gdje povući crtu, posebno za izračunavanje mjesečnih aktivnih korisnika, pridržavanje različitih skupova obveza ili gdje bi internetsko tržište moglo biti integrirano u proizvod.

Interno razmislite trebate li i u kojoj mjeri promijeniti sustave i prakse kako biste olakšali usklađenost s različitim zahtjevima prema DSA-u. To će naravno ovisiti o prirodi usluge i opsegu obveza koje se primjenjuju.

Eksterno, razmislite trebate li i u kojoj mjeri prilagoditi svoje korisničko sučelje te odredbe i uvjete kako bi bili u skladu s DSA.

Ako upravljate internetskim tržištem, razmislite imate li razrađene postupke za prikupljanje i provjeru podataka o identitetu trgovaca i drugih korisnika. Zadovoljava li vaše web mjesto transparentnost za potrošače i omogućuje li suspendiranje trgovaca i proizvoda zbog nesukladnosti?

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!
Odgovaramo u najbržem mogućem roku.

Newsletter
Prijavi se i ostvari eksluzivan pristup novostima iz svijeta GDPR-a.
Zatvori